“O numara itibarsızdır” numarası

telefonTürkiye’nin en ilginç tartışmalarından biri Türk Telekom’un 444 reklamlarıyla başladı. Türk Telekom 444’ü prestijli bir numara olduğunu söylemesiyle beraber anlamsız bir biçimde 850’li numaraların itibarsız şirketler tarafından kullanıldığı dile getirilmeye başlandı. Bunun tezi olarak da düzenli olarak arayan kötü firmaların 850 kodundan çıkış yapmaları gösterildi.

Telkoder başkanı Yusuf Ata Arıak, sivil toplum kuruluşu adına bir bülten geçerek “Bazı haberlerde, yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşın uyarılması gerekirken, maalesef arayanın telefon numarası suçlu gibi gösteriliyor. Telefonla aramalarda herhangi bir numara kullanılabilir. Arayan numaralar 444’lü, 0850’li, sabit veya cep telefonu numarası olabilir. Arama yapanlar için bunların birbirlerinden farkı yok; dolayısıyla belli bir numara gurubunun suçlu gibi gösterilmesi doğru değil” dedi.

Numaraların veya rakamların itibarı olmaz. Bu rakamlar üstüne atfedilen değerler bunların itibarını yükseltir. 850 ile 444 arasındaki farkları sıralamak gerekirse:

  • Bu sayılardan biri 5’e bölünür, diğeri bölünemez
  • 444 çok uzun yıllardır var. Daima pahalı bir hizmet oldu. O yüzden de büyük firmalar alabildi bu numaraları
  • Bugün 444’lerin daha ucuz olması yüzünden eski prestijlerine sahip değiller
  • 444’lü numaralar BTK tarafından regüle edildi. GSM şirketlerinin ağlarına zorla sokuldu
  • Tarihte 444’lü hatların kullanıcılar için neredeyse ücretsiz olduğu zamanlar oldu. Ki o noktaya şehirlerarası aramaların yurt dışı aramaya yakın olduğu zamanlardan gelindi. 444 şehir içi sayılınca kullanıcılarla şirketler arasında bir varlık barışı yaşanmıştı. Kimse hatırlamaz o devirleri. Daha TT özelleşmemişti o yıllarda…
  • 850’li numaralar hep şirketler için çalıştı. Hesaplıydılar. Alması kolaydı. Herkes aldı.

Hal böyleyken bugün Yapı Kredi, Garanti ve Akbank 850’li numara kullanmaya başlasın görürüz kim prestijli kim değil… Bunun tam tersini düşünürsek: İki tane penis büyütücü şirket 444’lü numara alınca bakalım o prestij nerede kalıyor onu da incelemek isterim. Ben şirket olarak buradan arama yapacağım dese birisi çıkıp yok abi sen büyütüyorsun vermeyiz mi diyecek? Yok artık.

Tabi bu noktada bizim halk olarak dikkat etmemiz gereken bir şeyi de gözden kaçırmayalım (ki halk umarsız olduğu için bu söylediğimi dikkate almayacak bile): 850’li numaralar serbestleşmeye çalışan ancak sürekli tökezleyen sektörün Don Kişot tarafıdır. Onları yaşatmak gerekir.

444 karmaşası giderek büyüyor

Tüketiciler Birliği cümle içinde 444’lü numaraları kullandı, o günden bugüne ortalık bir türlü durulmadı. Önce Türk Telekom açıklama geçti sonra BTK.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK), 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin son dönemde işletmeciler tarafından ücretlendirme uygulamalarında yapılan bazı değişikliklerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun  düzenleyici işlemleriyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, bu kapsamda tüketiciler tarafından işletmeci ve tarife tercihi yapılırken, 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin mevcut ücretlendirme uygulamalarının da dikkate alınması gerektiği bildirildi.

BTK’dan yapılan yazılı açıklamada, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ”Tarifelerin Düzenlenmesi” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca işletmecilerin, uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuat ve BTK düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirleyebildikleri hatırlatıldı.

Mobil işletmecilerin BTK ile imzaladıkları imtiyaz sözleşmelerinin ilgili hükümleri kapsamında BTK tarafından belirli aralıklarla belirlenen ”Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi (Azami Tarife Çizelgesi)”nde yer alan ilgili azami sınıra aykırı olmamak şartıyla tarifelerini ve tarifelere ilişkin uygulama esaslarını serbestçe belirleyebildikleri kaydedildi. Bu çerçevede bilgi ve danışma hizmetlerine doğru yapılan aramalar için uygulanacak ücretlerin tespiti ve bazı abonelik paketleri kapsamında sunulan toplu kullanım dakikaları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun işletmecilerin takdirine bağlı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

”Bu kapsamda, işletmeciler tarafından benimsenen mevcut uygulamalar incelendiğinde işletmecilerin bazı her yöne tarifelerinde 444’lü numaralara doğru yapılan aramaları paket dakikaları dahilinde değerlendirmekte olduğu ve söz konusu aramalar için ayrıca ücretlendirme yapmadığı, diğer bazı tarifelerde ise bahse konu aramaların paket kapsamından hariç tutulduğu, dolayısıyla mezkur aramalar için uygun gördükleri bir ücret üzerinden ücretlendirme yaptıkları görülmektedir. Öte yandan, mobil işletmeciler 444’lü numaralara doğru şebekelerinde başlatılan çağrıların sonlandırılması hizmeti karşılığında toptan seviyede Türk
Telekom A.Ş’ye vergiler hariç 4,76 Kr/dk ücret ödemekte olup, tüketicilerden tahsil edilen perakende ücretin geri kalan kısmı, diğer faaliyet giderleri ile söz konusu hizmetin sunumundan elde edilen karı yansıtmaktadır. Bu itibarla, bahse konu tercihin ve 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin son dönemde işletmeciler tarafından ücretlendirme uygulamalarında yapılan bazı değişikliklerin Kurulumuz düzenleyici işlemleri ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, tüketiciler tarafından işletmeci ve tarife tercihi yapılırken, 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin mevcut ücretlendirme uygulamalarının da dikkate alınması gerekmektedir.”

Açıklamada, mobil işletmecilerin 444’lü numaralara doğru şebekelerinde başlatılan çağrıların sonlandırılması hizmeti karşılığında toptan seviyede Türk Telekom A.Ş’ye vergiler hariç ödenikleri 4,76 Kr/dk ücretin, 444’lü numaralara doğru aramalar için StandartHatt abonelerinden alınan perakende ücretin yüzde 72’sine karşılık geldiği bildirildi.

Türk Telekom 444’lü numaralar için GSM şirketlerini eleştirdi

Türk Telekom, Tüketiciler Birliği’nin hafta sonu yaptığı 444’lü numaralar açıklamasına tepki gösterdi ve karşı açıklama geçti.

444’lü numaraların, mevzuatta “ülkenin her yerinden aynı sayıda rakam çevrilmesi suretiyle erişilen ve üzerinden çağrı merkezi, bilgi ve danışma ve benzeri hizmetlerin sunulduğu numaralar” olarak tanımlandığını belirten Türk Telekom, kendileri tarafından tahsis edilen 444’lü numaraların kullanımına da mevzuat kapsamında devam edildiğini söyledi.

Türk Telekom, GSM şirketlerini eleştiren açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Buna karşın bazı GSM işletmecilerinin mevzuata uygun hareket etmemesi neticesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sektördeki karışıklığı gidermek ve tüketici algısında yaşanan karmaşayı ortadan kaldırmak için mevzuata uygun hareket etmeleri gerektiği (444’lü numaraların 7 haneli olarak aranması) konusunda işletmecileri uyarmıştır. Bu, yeni bir karar değildir.

GSM şirketlerini 444’lü numaralara, GSM şebekesi üzerinden erişildiğinde uygulanan tarifeler ve bu numaraların mobil işletmecilerin ilgili paketlerinin içinde yer alıp almaması, GSM işletmecilerinin tamamen kendi tercihleridir. Bahsi geçen BTK bildirimi öncesi ve sonrasında da mobil operatörlerin bu hizmet için Türk Telekom’a ödediği ücret değişmemiştir. Maliyet olarak herhangi bir değişiklik olmadığı halde 444 arama tarifesinde bazı GSM işletmecileri tarafından yapılan değişiklik tamamen ticari tercih doğrultusunda yapılan bir uygulamadır.

Nitekim, Türk Telekom şebekesinden 444’lü numaralara doğru yapılan arama tarifelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu aramalar hâlâ şehir içi tarifeden fiyatlandırılmaktadır.”