MENU

Avcılar belediyesi üç operatörü birleştirdi

Microsoft kullanmayarak dolardan kar eden devlet kurumları dönemi başladı

06/08/2018 Comments (0) Views: 665 İNTERNET, MANŞET, POLEMİK, TÜRK TELEKOM, TURKCELL, VODAFONE

Suçlanan Avcılar Belediyesi’nin üç operatöre ortak cevabı

Dün bir haberler baz istasyonu sökümlerinin üç operatörü nasıl bir araya getirdiğini yazmış, bunu ilginç bulduğumuzu belirtmiştim. Haberi yazarken Avcılar belediyesinin cevabı elime ulaşmamıştı. Şanda elimde resmi cevap var. Bunu öncelikle sizin bilgilerinize sunmak istiyorum:

İlçemizde İmar Kanunu gereği Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izni almadan baz istasyonu kuran GSM Operatörleri dışında hiç bir baz istasyonuna müdahale edilmemektedir.

Anayasa Mahkemesinin 22 – 09 – 2010 gün ve 201091 sayılı kararı ile 30 Aralık 2010 gün ve 27801 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında yapı niteliği taşıyan baz istasyonlarının İmar Mevzuatı’na tabi olduklarını ve bu anlamda ilgili kurumların (yani Belediyemizin) denetim yetkisinin Danıştay’ca kabul edilmeye devam ettiği belirtilmiştir.

3194 sayılı imar kanununun 31,32. 42 ve 41 maddelerinde İmar Yönetmeliğinin 9. Maddesi şartlarına aykırı yapılan yapılar bir (1) ay içinde ruhsata bağlanması gerekmekte olup, ruhsata bağlanmaması halinde Belediye Encümenince 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği alınan karar doğrultusunda kaldırılması gerekmektedir.

Ayrıca Danıştay 14. Dairesinin 2016/ 10138 Esas ve 08/11/2016 Tarihli kararı da bu yöndedir. Hizmet ve hukuki süreç devam etmektedir. 

Bu noktada aslında Avcılar belediyesine saldırmak kolay. Ama bu saldırıyı yapanların şunu da yapmasını dilerdim:

  1. Baz istasyonları insanların moralini bozarsa söylesinler GSM operatörü onu kaldırmak zorunda diyen hukuk makamlarına aynı atarı yapabiliyor musunuz?
  2. Fiber döşeme iznini yıllardır vermeyen özellikle büyükşehir belediyelerine aranızdan tek bir operatör çıkıp laf edebildi mi?
  3. Fiber döşeme izni vermeyip benim fiberimi kullanacaksın diye iletişimi rehin alan tek bir belediyeyi bir dakikalığına da olsa ifşa edebildiniz mi?

Baz istasyonlarının kablolarının kesilmesini istemem. Hiçbir koşul altında o istasyonların iletişiminin kesilmesini savunmam. Ama hakkaniyetli olma adına bu yapılan hareketin benzerini herkes için görebilmek isterim.

Fiber korusunda bu kadar hassas operatörlerimizin sesinin çıkmaması size de şaşırtıcı gelmiyor mu?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.