Türkiye’de oyların sayıldıktan sonra nihai olarak girildiği SEÇSİS isimli bir sistem var. Sık sık bu sistemin boşluklarından, sisteme müdahalelerden, trafoya giren kedilerin ardından değişen oy sayılarından bahsediliyor. Bu konuyu kafamızda netleştirmek ve ben de dahil heyimizin içimizi rahatlatmak adına doğru kaynakları aradım durdum.

En sonunda karşıma TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın hazırladığı mükemmel bir kaynak çıktı ve bunu daha dumanı üstündeyken taze taze sizinle paylaşmak istiyorum.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüdür. Kamuoyunu meslek alanıyla ilgili konularda aydınlatmayı hedefliyor. Bu bağlamda, daha adil, demokratik ve güvenli bir seçim uygulaması için yaklaşan referandum öncesi, ülkemizde seçimlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan kamu bilişim sistemi SEÇSİS’i her yönüyle değerlendirerek kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi, kafa karışıklıklarını ve kaygıları gidermeyi amaçlıyor. Bunun için görevlendirilen SEÇSİS Çalışma Grubu “Her Yönüyle SEÇSİS” Raporu’nu hazırladı.

BMO SEÇSİS Çalışma Grubu, raporu hazırlarken kamuoyuyla paylaşılan ve Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü temsilcileriyle yapılan görüşmeden edinilen bilgiler ışığında SEÇSİS’i bilişim uygulamalarının gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik yani güvenlik ilkelerine göre değerlendirerek saptama ve önerilerini raporlaştırdı.

Bir sivil toplum kuruluşunun temel işlevini mükemmel bir biçimde yerine getirdiği için Bilgisayar Mühendisleri Odası yönetim kurulu ve SEÇSİS Çalışma Grubu’na kendi adıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Sizler için akıllara takılan soruları raporun içinden teker teker çıkararak haberleştirmeyi hedefledim.

Önceki1 / 6Sonraki