SPK “bana böyle gelmeyin” dedi ve herşeyi reddetti

0
164

SPK Turkcell’in bağımsız adayları konusunda kendine önerilen listeyi beğenmedi ve şartlara uygun olarak kendine bir aday listesi sunulması konusunda Turkcell’in uyarılmasına ve ivedilikle yeni bir liste hazırlanmasına karar verdi.

Perşembe günü toplanan SPK, toplantı sırasında Reuters üstünden basına çıkacak kararın ön sonuçlarını vermeye başlamıştı aslında. Habere göre Sermaye Piyasası Kurumu’ndan bir kaynak, Turkcell’in, yönetim kuruluna bağımsız üye atamak üzere SPK’ya gönderdiği adaylar listesinde yönetim kurulu onayı bulunmadığını, dolayısıyla listenin mevzuata uygun olmadığını belirterek, SPK’nın kanunen, bağımsız üye adaylarının genel kurulda oylanabileceği yönünde görüş veremeyeceğini söyledi.

Aslında en baştan böylesi bir kararın çıkması çok olası görünüyordu. Çünkü aday listesi seçimlerden 45 gün önce SPK’ya gitmeliydi ve SPK’nın da buna yine toplantıdan 30 gün önce bir cevap vermesi gerekiyordu. Oysa hatırlanacağı üzere liste gönderimi 4 Haziran sonrasında yapıldı.

Ancak sorunlar bununla da bitmedi. Gönderilen 28 aday yönetim kurulu onaylı olmaması nedeniyle SPK tarafından red yedi. SPK bu adayları değerlendirmek yerine listeyi incelememeyi seçti. Turkcell tarafından Kurula yönetim kurulu kararı ile iletilmiş bir aday listesinin bulunmaması nedeniyle, Şirketin SPK’ya göndermiş olduğu bağımsız yönetim kurulu aday listesinin değerlendirmeye alınmamasına, bu nedenle Şirket ve Şirketin Denetim Kurulu tarafından Kurula gönderilen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının tamamı hakkında herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın olumsuz görüş bildirilmesine karar verildi.

Bu arada denetçiler tarafından talep edilen sözleşme değişiklik taslağının da yönetim kurulu kararı ile iletilmemiş olması, 29 Haziran’da yapılması planlanan toplantıyı aynı sebeplerden tamamen kadük hale getirdi ve SPK bunu değerlendirmeme kararı aldı.

SPK haftalık bültenini yolu ve yordamıyla yapılamayan şeylerin yapılması isteğiyle bitirdi: “Turkcell’in Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum için hazırlanan esas sözleşme tadil tasarıları ile Tebliğde ayrıntılarına yer verilen usullere uygun olarak belirlenen bağımsız yönetim kurulu üyesi aday listesine onay alınması için Kurulumuza ivedilikle başvurması gerektiği hususunda uyarılarak, Tebliğ hükümlerinin yerine getirilmemesi durumunda Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddesinin 1. fıkrasının (z) bendinde yer alan tedbirler de dahil olmak üzere Şirket hakkında yasal işlem tesis edilebileceği hususunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.”

Bu madde şu hükümleri içeriyor: Sermaye piyasasında kurumsal yönetim ilkelerini tespit ve ilan etmek, yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda bulunmak üzere, borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklardan halka açıklık oranları, yatırımcı sayısı ve niteliği, dâhil oldukları endeks ve belirli bir zaman dilimindeki işlem yoğunluğunu dikkate alarak belirlemiş olduğu gruplarda yer alanların kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak, buna ilişkin usul ve esasları belirlemek, getirilen uyum zorunluluğuna aykırı işlemlerin hukuka aykırılığının tespiti veya iptali için her türlü teminattan muaf olarak ihtiyati tedbir istemek, dava açmak, açılan davada uyum zorunluluğunun yerine getirilmesi sonucunu doğuracak şekilde karar alınmasını istemek.

Şimdi süreç yeniden başlayacak. Basına yansıyan son birkaç günde adayların kişilikleri tekrar masaya yatırılacak. Yeniden bir toplantı günü alınacak ve takvime girilecek. SPK’nın net bir biçimde ifade ettiği gibi bu kez yönetim kurulunun bu kararı alması, listeyi kendi içinde onaylaması gerekiyor.

Turkcell, Türkiye’nin tartışmasız biçimde hemen her alanda en büyük şirketlerinden biri. Bu tartışmalar ve itiş kakış daha çok uzarsa Türkiye ve Turkcell çok ciddi zarar görecek. Tarafların, devletin ve ilgili kurumların bir an önce bu mekanizmayı çalışır hale getirmesinde fayda var.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.