MENU

Galatasaray stadına TTnet aklı gelecek

Yeni CeBIT fuarı geliyor

20/08/2014 Comments (0) Views: 455 ANKARA, MANŞET, OPERATÖRLER, RAPORLAR

Dinlemelerle ilgili hiç bilemedikleriniz…

Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dinlemelerle ilgili sizlerden gelen soruları derleyerek hepsi için cevapları konunun uzmanı kimliklerle paylaştık. İşte sizleri şaşırtacak cevaplar…

Dinleme kayıtlarının yok edilmesi nasıl yapılır?
CMK 137/2 maddesi gereğince karar üzerine dinlenen kayıtlar Cumhuriyet Savcısı tarafından görevlendirilen kişiler tarafından çözülerek metin haline getirilir. Yabancı dildeki kayıtlar tercüman aracılığıyla Türkçe ye çevrilir. Bu durumda tutulan kayıtların çözülmesinde yetki Cumhuriyet Savcısına verilmiştir.
CMK 137/3 de iletişimin dinlenmesi kararının uygulanması sırasında; Şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi veya CMK 135. Maddesi gereğince Cumhuriyet Savcısı tarafından verile dinleme kararının hakim tarafından onaylanması durumunda dinlemeye derhal son verilir. Dinlemeye ilişkin kayıtlar Cumhuriyet Savcısı denetimi altında en geç on gün içinde tutanakla yok edilir.
Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtlar yok edildikten sonra en geç on beş gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.

Dinleme kayıtlarının yok edilmesi nasıl yapılır?

Tags: , , , , , ,

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.