BTK TTnet’e Youtube cezası verdi

0
152

Her zaman internet sitelerini ama internet kafelere, ama güvenli internete, ama mahkeme kararıyla ama kanundan aldığı güçle kapatan BTK, bu sefer neden ben söylemeden site kapatıyorsun diye TTnet’e 250 bin TL ceza kesti.

Cezayı internet sitesinden duyuran BTK şunları söyledi:

“Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesine dayanılarak TTNet AŞ nezdinde yapılan soruşturma neticesinde TTNet AŞ tarafından; 01/01/2011, 27/06/2011 ve 05/07/2011 tarihlerinde, adli mercilerce koruma tedbiri veya Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından idari tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararları bulunmamasına rağmen bazı İnternet sitelerine (youtube.com, izlesene.com, fileserve.com, rapidshare.com, vimeo.com, akormerkezi.com, tahribat.com) erişimin engellendiği ve sistemlerinin çalışır vaziyette tutulması için gerekli donanım, yazılım, bakım, onarım, teknik destek gibi gerekli tedbirlerin alınmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu soruşturma sonucu hazırlanan soruşturma raporu ile işletmecinin yazılı savunmasında belirttiği hususlar birlikte değerlendirildiğinde, İşletmecinin, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin; “Erişimin engellenmesi usulü” başlıklı 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (u) bentlerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir.

Mevzuata aykırı hareket eden TTNet AŞ hakkında, Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 25 inci maddesi, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğinin “Hüküm Bulunmayan Haller” başlıklı 34 üncü maddesi doğrultusunda ihlalin gerçekleştiği yıldan bir önceki yıl olan 2010 yılı net satış tutarının (2.487.668.218,20 TL) %0,01 (onbinde bir) i oranında idari para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.”

Hemen görüşlerine başvurduğumuz TTnet yetkilileri şu metni dikkatimize sundu:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 10.02.2012 tarihli ve 2012/DK-59/19no’lu “TTNET Hakkında Soruşturma” konulu karar, kurumun internet sitesinde yayımlanmıştır. Sözkonusu karar; belirtilen tarihlerde kısa süreli yaşanan teknik sorunlar nedeniyle yaşanan  aksaklıklar neticesinde alınmış olup; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun kararı, saygıyla  karşılanmakla beraber, Şirketimiz hukuki seçeneklerini değerlendirmektedir.

Açıkçası TTnet bir hatadır olmuş, kötü niyetli değildi, saygılıyız ama hukuki yönden de hakkımızı arayabiliriz diyor. Ama BTK sanki buna cevap gibi öncesinde yazdığı yazıda çalışır durumda olması için gerekli tedbiri almamak yüzünden ceza kestiğini söyüyor. İnternetin mücbir sebebi olur mu veya bunlar neler olur, bu hukukçuların işi onu danışıp sizinle paylaşacağım.

Ancak BTK bence bu cezasında haklı. Çünkü ben internete girmek için sorgusuz sualsiz bir servis sağlayıcıya teslim olmuşsam, bu sitelere girebilir durumda olmalıyım. Burada iyi niyet kötü niyet araştırması kanunun işi değil zira TTnet asla böyle bir şey yapmaz ama kapanan siteler bu kurumun rakibi olabilirdi, bu anlamda TTnet de halka cevap veremeyebilirdi.

Bence bu yaşananlar BTK’nın ben sadece kapatmam açık da tutarım demesi için çok enteresan oldu.

Bundan böyle servis sağlayıcılar sadece internete sokmayacak, oranın çalışır durumda olması için de özel çaba sarfedecek.

Bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum: Konu 2011 yılının ilk yarısında yaşanmış…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.